/

 

 

Keuzedeel Maritiem 2023 

Vmbo-leerlingen maken kennis met maritieme wereld
Opleidingsschepen Scheepvaart & Transport College Rotterdam en STC Hanze in Meppeler haven.
Het Keuzedeel Maritiem is bedoeld om derde- en vierdejaars leerlingen gedurende twee weken kennis te laten maken met de wereld van de binnenvaart en maritieme bedrijven. STC-Hanze uit Zwolle geeft samen met de Sterk Techniek Onderwijs (STO)-regio Meppel/Steenwijk verdere invulling aan het project. 
Lees verder


PERSBERICHT 26 maart 2020
Havenevenement Meppel aan Zee vaart eigen koers

Meppel – Het Meppeler havenevenement Meppel aan Zee wordt volgend jaar gehouden op zaterdag 18 september. Oorspronkelijk zou het al dit jaar gehouden worden, op 19 september. Maar als gevolg van de Corona crisis is het een jaar opgeschoven. Daarmee heeft de organiserende stichting zich losgekoppeld van het jaarlijkse Grachtenfestival, dat altijd in juni gehouden wordt. De organisatie van Meppel aan Zee voert als belangrijkste reden op de ambities die zij hebben met het evenement. “Meppel aan Zee moet over enkele jaren in één weekend tienduizenden bezoekers naar onze haven trekken,” verklaart voorzitter Jan Albert Westenbrink van stichting Meppel aan Zee.


Vier jaar geleden werd Meppel aan Zee voor het eerst gehouden nadat de organisatie van het Grachtenfestival de wens had uitgesproken het programma uit te willen breiden. Meppel aan Zee nam toen de organisatie op zich om het Grachtenfestival publiek een kijkje te kunnen geven in de haven van Meppel die – wat velen niet weten – de diepst inlandig gelegen zeehaven van Nederland is.

Draagvlak
Meppel aan Zee groeide na die eerste editie uit tot een volwaardig evenement dat vanuit het bedrijfsleven in de haven ook op steeds meer steun kon rekenen. “Wij hebben van meet af aan de nadruk gelegd op het laten zien wat er allemaal in een haven gebeurt en daarbij vroegen wij van de bedrijven in het havengebied om hun deuren letterlijk open te zetten,” vertelt Jan Albert Westenbrink. Dit gegeven, en de mogelijkheid om rondvaarten te maken in de haven, zorgde ervoor dat Meppel aan Zee steeds meer draagvlak kreeg bij bedrijven en het publiek. Volgens Westenbrink is daarmee nu voldoende draagvlak gecreëerd om Meppel aan Zee verder te laten groeien. “Daar werken wij nu hard aan. Wij hebben onze ambities verwoord in een visiedocument dat
wij voor gaan leggen aan betrokken bedrijven en overheden en daarmee hopen wij op nog meer steun voor Meppel aan Zee want onze prachtige haven verdient het om volop in de schijnwerpers te staan.”

Meppel aan Zee meer dan water
De Stichting Meppel aan Zee heeft als doelstelling de economie in de haven van Meppel, die deel uitmaakt van Port of Zwolle, te stimuleren. Dat doet zij langs drie lijnen: de onderwijslijn, de zakelijke lijn en de evenementenlijn.
Via de onderwijslijn worden in nauwe samenwerking met het onderwijs – BO, VO, MBO en HBO – lesprogramma’s ontwikkeld en zal er onderzoek gedaan worden.

De zakelijke lijn is bedoeld om middels kleinschalige bijeenkomsten het bedrijfsleven in de haven te verbinden met overheden en onderwijs op thema’s als Human Capital, energietransitie, bereikbaarheid etc..
De evenementenlijn houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie en ontwikkeling van het jaarlijkse evenement Meppel aan Zee.