/

 

 

Privacyverklaring Stichting Meppel aan Zee

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Meppel aan Zee kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Stichting Meppel aan Zee, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Stichting Meppel aan Zee verstrekt. Stichting Meppel aan Zee kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres


WAAROM STICHTING MEPPEL AAN ZEE GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Meppel aan Zee verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG STICHTING MEPPEL AAN ZEE GEGEVENS BEWAART
Stichting Meppel aan Zee
bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Stichting Meppel aan Zee
verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Stichting Meppel aan Zee worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website.
Stichting Meppel aan Zee
gebruikt geen cookies.  

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

info@meppelaanzee.nl.
Stichting Meppel aan Zee zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Stichting Meppel aan Zee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Stichting Meppel aan Zee maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Meppel aan Zee verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Meppel aan Zee op via info@meppelaanzee.nl

Meppelaanzee.nl is een website van Stichting Meppel aan Zee.
Stichting Meppel aan Zee is als volgt te bereiken:


Postadres: Nijeveenseweg 82
|7942 JN | Meppel
Vestigingsadres: Nijeveenseweg 82 |7942 JN | Meppel


Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68970595

Telefoon: 06-29188699
E-mailadres: info@meppelaanzee.nl