/

 

 

Programma Meppel aan Zee 2019

Ook in 2019 "open huis" in de haven van Meppel. Vanaf 10.00 tot 16.00* brengen onze pendelboten je naar diverse locaties in de haven. Dit jaar hebben wij gekozen voor een andere vertreklocatie, namelijk vanaf het Westeinde in Meppel. Dicht bij de stad en goed te combineren met een bezoek aan het Grachtenfestival. Op deze kade staat ook aangegeven hoe lang je ongeveer onderweg bent. 

Het thema van Meppel aan Zee is dit jaar: ‘techniek en logistiek (werken en leren)’

Vanwege dit thema is het MS Maxima van de Maritieme Academie uit Harlingen aanwezig. Dit opleidingschip ligt aan het Westeinde. In de Sethehaven ligt het MS Noorderkroon van Zeekadetkorps Urk. Beide schepen zijn gratis te bezichtigen. 
Ook een bezoek waard: In de Meppelersluis varen modelschepen van modelbouwvereniging De Skipper.

 

Op het kaartje staan de deelnemers en bezoeklocaties: 

  (*afhankelijk van vaartijden en weersomstandigheden)


Meppel aan Zee 2019 - leren en werken

Meppel aan Zee (MaZ) is een initiatief om de Meppeler haven meer betrokken te krijgen bij het centrum van die stad en anders om. Hiertoe is drie jaar geleden besloten om Meppel aan Zee als een soort side-kick toe te voegen aan het Meppeler Grachtenfestival. Voor de derde editie van MaZ is besloten om te werken aan profilering en daarbinnen wisselende thema’s voor en door Meppel aan Zee. De profilering is nodig om de connectie met de haven steeds duidelijker voor het voetlicht te brengen. De wisselende thema’s zijn om in te kunnen spelen op actualiteiten al dan niet aangegeven door de het Grachtenfestival of Meppel Vol Vaart.

 

De profilering van de Meppeler Haven

De Meppeler haven heeft een belangrijke positie de doorvoer van goederen of daaraan verwante maritieme activiteiten. Nu nog voornamelijk bulkgoed inbound en een groei in stukgoed outbound. Bij deze doorvoerfunctie ligt een belangrijk accent op techniek. Het zou mooi zijn als de haven ook benut gaat worden voor meer waardetoevoeging in logistiek; naast doorvoer ook bewerkingen toevoegen aan de stroom van goederen die door de haven gaat. Dit bevordert het belang van de haven en de werkgelegenheid in de Meppelse regio. In het geval van Techniek gebeurt dit al herkenbaar in de vele constructieve activiteiten in de haven van basismaterialen tot een boot en schip. Maar ook de productie van veevoeder, melkpoeder en gasbetonblokken. Daarom kiest Meppel aan Zee naast haar functie tijdens het jaarlijkse Grachtenfestival van verbinding tussen de Meppeler stadskern en de haven voor de positionering Logistiek en Techniek.

 

De thema’s binnen MaZ Logistiek en Techniek

In het 3de jaar van Meppel aan Zee is gekozen voor het thema ‘Leren en Werken’. Zowel tijdens het Grachtenfestival als vooraf en nadien is Meppel aan Zee actief met de positionering en deze thema’s. Daartoe zijn allianties ontwikkelingen met diverse maritieme opleidingen, ROC’s, hbo-instellingen maar ook VO-scholen en andere belanghebbenden om te komen tot een nadere kennismaking tussen leren en werken in een maritieme context. Daarbij wordt voortdurend gezocht om de thema’s te bekrachtigen in gerichte (scholings)-activiteiten.

 

 

Bestaande en voorgenomen activiteiten

 

·        Verbinden van de haven en de stadskern op 15 juni 2019; pendelboten brengen belangstellenden naar bedrijven om deze te    
           bezoeken, rondvaarten en een heuse modelbotendemonstratie.

·        Bezichtigen en bezoeken van diverse schepen zoals opleidingsschepen van de Maritieme academie Haringen en het Zeekadet Korps 
           uit Urk.

·        Studenten van regionale opleidingsinstellingen maken demonstratiefilms over werken in de haven. Hiermee komen ze in contact
           met de maritieme activiteiten en bereiden ze zichzelf of andere studenten voor op mogelijk werk in deze sector.

·        Arbeidsbemiddelingspartijen, en vooral binnen de maritieme sector, zijn actief in of nabij de haven in samenwerking met Meppel 
           aan Zee.

·        Een scholenproject van ‘Zeehaven naar Sethehaven’ voor de bovenbouw van het BO en voor de onderbouw van het VO in het laatste            kwartaal van 2019 gaat helpen om leerlingen te informeren en enthousiasmeren voor maritieme (logistiek en techniek) activiteiten              off-shore en on-shore. Dit scholenproject wordt onder begeleiding van Meppel aan Zee ontwikkeld en uitgevoerd door eveneens een            samenwerking van studenten van ROC’s en hbo-instellingen. Deze activiteit is welleswaar een directe spin-off van de Meppel aan         |      Zee bijdrage aan het Grachtenfestival maar kan onafhankelijk van de Grachtenfestival uitgevoerd worden. Het is als concept uit te                bereiden naar andere regio’s met elk hun eigen accenten en staat ter promotie van werken in logistiek en/of techniek.

·        Een voorgenomen ontwikkeling van een haven-banen-app - in het eerste kwartaal van 2020 - voor alle banen in havens in het      
          algemeen en die van de Meppeler haven in het bijzonder. Deze app is bedoeld om niet alleen havenbanen in het algemeen te tonen.           Het laat ook zien welke banen op het moment van raadpleging actueel zijn in de Meppeler haven.

·        De 2019-editie van Meppel aan Zee wordt afgesloten met een netwerkborrel voor betrokkenen bij de totstandkoming van Meppel                aan Zee aan boord van een van de deelnemende opleidingsschepen.